Sikap muslim terhadap harta

Indahnya perkataan dari Umar bin Khattab radiyallahu anhu لغَن والفقر مطيتان لا أِبالي أيهما ركبت, والفقر والغَن ابتالاء من الله تعاىل لعبده Kekayaan dan kemiskinan adalah dua tunggangan (yang pasti akan ditunggai salah satunya), dan aku tidak peduli tunggangan yang...